Norge i dag

I dag vil Norge sende barn til et land de aldri har vært i.
I dag er Norge et land som ikke bryr seg om menneskerettigheter.
I dag er Norge et land som sender folk til tortur.
I dag er Norge et land som vil sende folk til diktaturet de flykta fra.

I dag står menneskerettighetsorganisasjonene, Stortingsopposisjonen, SV, Sp, Rødt, kirka, LO, AUF og en rekke lokal- og fylkeslag i Ap på den ene side – Faremo og Stoltenberg på den andre.

I dag begynner utkastelsene.
Kan vi stoppe det?

Les mer på: http://papirlose.no/

I bås med FPU?

I dag ble Himanshu Gulati innstilt som leder for FPU. Det er fint med mangfold, men vil han gjøre det lettere å være innvandrer i Norge?

Hvorfor har det noe å si at vi får litt farge på ungdomspartilederne?
Det som er fint med folk som har forskjellig bakgrunn er den erfaringa de har med seg. Jeg tror ikke at vi kommer til å bringe det samme til norskpolitikk. Å være minoritet i seg selv er ikke nok. Det er politikken som gjelder. Himanshu er et bevis på at representasjon er viktig, men at politikken er viktigst.

Først til måten de gjør dette på: FPU prøver å vise at de ikke er rasister. Bra forsøk på å motbevise de såkalte fordommene, men mitt tips er å vise det i politikken framover.

Jeg er i et parti med folk som har jobba mot rasisme. Himanshu er i partiet som fant opp snikislamisieringen. I fjord foreslo FRP at innvandrere skulle få mindre lønn enn nordmenn. FRP vil gjøre det nærmest umulig for folk fra land med krig, tortur og klimakatastrofer å få beskyttelse. Jeg tror ikke hans lederskap vil gjøre det lettere å være innvandrer i Norge. Jeg tror Himanshu vil trekke opp stigene etter seg.

I dag lever en mann på Sagene i gjennomsnitt ti år mindre enn en mann på Vestre Aker.
I dag tjener en dame på Grorud i gjennomsnitt ca 500 000 kr mindre enn mannen i Vestre Aker.

Det er ingen hemmelighet i hvem som bor på østkanten og hvem som bor på vestkanten i Oslo. Det er flest arbeidere og folk med minoritetsbakgrunn der de lever kortest og tjener minst.

Jeg vil gjøre noe med det.

I dag tjener kvinner 85 % av det menn gjør i Norge.
Jeg vil gjøre noe med det.

I dag er det altfor mange elever som faller av på skolen. Ikke fordi de er feil, men fordi skolesystemer er tilpasset for noen få.
Jeg vil gjøre noe med det.

Og jeg kunne laget en lengre liste. Jeg vil være med å bygge noe annet: Jeg vil bygge et klasseløst samfunn der behov styrer og ikke penger, der folk bestemmer og ikke aksjer. Jeg vil være med å bygge et samfunn der kjønn, etnisk bakgrunn, religion og legning ikke skal spille noe rolle. Jeg vet hvem jeg må jobbe mot. FRP er en av dem.

Vi er ikke i samme bås, vi er bare like mye tæn.

Her kan du lese saken om meg: Seher-amagasinet
Her kan du lese saken om Himanshi: http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8031332

Arrogant av regjeringa

Flere bedrifter får store bøter for at de lar papirløse flyktninger få jobbe hos dem til tross for at regjeringen har fratatt dem retten til det. Det er arrogant av regjeringen å fullstendig overkjøre lokalpolitikerne som veit hvordan situasjonen er, selv de fra sitt eget parti, ved å unnlate å gripe inn i saken.

I dag finnes det mange store firmaer som driver systematisk sosialdumping, de slipper unna. Dem som ikke slipper unna, det er de som gir sine papirløse arbeidere en ordentlig lønn og behandling. Det er andre tiltak som burde komme i bruk for å hindre at folk er i svart arbeid.

Regjeringen tvinger folk til å jobbe svart. Forsøk på å gjøre det på en ordentlig måte og betale skatt blir straffa. Det vanligste i Norge er å jobbe og betale skatt. Asylsøkere og ureturnerbare som prøver å gjøre det samme får klart beskjed om at de ikke får lov til å være som oss andre. De får ikke lov til å ha samme plikter og rettigheter som oss. Dette splitter folk!

Flere kommuner har gått inn for arbeidstillatelse til papirløse, SSBs årlige undersøkelse av holdninger til innvandrere viste nylig at ni av ti mener at innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn. Det er på tide at regjeringen følger med.

UDI publiserte nylig rapport om arbeidstillatelse. Der konkluderer de med at den nåværende ordningen bør modifiseres og legitimeres på en annen måte, eller til og med avskaffes. Har skrevet om den rapporten tidligere.

Hvorfor vil ikke regjeringen høre på folk, rapporter og lokalpolitikere?

Har kommentert saken både på Utrop og VG/NTB

Dette kommer samme dag som jeg leste om Fafo sin nye undersøkelse. Et utenlandsk navn reduserer sannsynligheten for å bli kalt inn til intervju med omlag 25 %. Undersøkelsen ble gjort ved å sende falske søknader til forskjellige arbeidsplasser med nesten samme kvalifikasjoner, men forskjellige navn.

Dette beviser hvor mange barrierer vi må gjennom bare for å få jobbe. Først: regjeringens harde, umenneskelige regler. Sist: arbeidsgivernes rasistiske holdninger.

La folk bidra, la folk jobbe!

Du får ikke være med!

Nå sitter jeg trygt på sofaen hjemme og leser nyheter. Jeg leser om 35 sivile kurdere som har blitt drept. Jeg leser om de som fortsett er savna. Jeg ser på en video om saken. Det første jeg tenker på er noe som mangler. Kjærlighet.

Først var det bare tall, men da jeg så den videoen med alle de likene og alle deres kjære som gråt. Når jeg ser hvordan fascismen i kledd forskjellige masker i verden river fra folk deres kjære, deres rettigheter og deres framtid. Når jeg ser hvor langt rasisme kan gå. Når jeg ser en video med en kurdisk mor. Når jeg ser at kurderne ikke har de samme mulighetene som alle andre. Da blir alt mer enn bare tall.

Det kom selvfølgelig reaksjoner på det. Ca 2000 personer samla seg på Taksim-torget i Istanbul og demonstrerte. De ble møtt med politivold.

For mange av dere er Tyrkia kanskje ferieparadis. Mange historiske steder, fine strender, soling og festing. Tyrkias ekte ansikt er ikke like pent.

De sier: du får ikke være med. Du skal ikke få kjærlighet, fred og frihet. Den retter er det bare vi som har.

Skal Norge ta ansvar eller skal vi fortsett være venner med terroristtater? I dag er Norge venn med den som undertrykker. Skal vi snu det?

Jobbnekt for asylsøkere fungerer ikke

I 2009 strammet Norge inn på arbeidstillatelse til asylsøkere. Hensikten var at Norge ikke skulle være attraktivt for asylsøkere og at flere skulle legge frem ID-papirer. I følge en ny rapport lagd på oppdrag fra UDI har ikke dette skjedd. Derfor konkluderer de med følgende: «Med tanke på den lave måloppnåelsen er det mye som tilsier at ordningen bør modifiseres og legitimeres på en annen måte, eller til og med avskaffes.»

Denne rapporten bekrefter det åpenbare: Asylsøkere flykter ikke til Norge fordi de har planer om å være gratispassasjerer på norsk velferd. De kommer på grunn av krig, naturkatastrofer og forfølgelser. Hvis det er viktig for regjeringa å få ned antall asylsøkere må de gjøre noe med det, i stedet for å gjøre det vanskeligere å få jobb.

I Norge sier vi at det skal lønne seg å jobbe, men det er en gruppe som ikke får denne muligheten. I dag blir folk som i utgangspunktet har lyst til å bidra nektet muligheten. Her kommer det fram at regjeringens ikke-arbeidslinje for asylsøkere ikke bare er feil politikk, det er også politikk som ikke fungerer. Regjeringa må ta dette til følge og gi asylsøkere arbeidstillatelse.

For på dette punktet ligger ikke integreringsproblemet i folks holdninger, men hos regjeringa. SSBs årlige undersøkelse av holdninger til innvandrere viste nylig at ni av ti mener at innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn. Nå er det på tide at regjeringen følger etter.

Nøkkelen til god integrering ligger blant annet i arbeidslivet. I dag får mange med minoritetsbakgrunn ikke muligheten til å jobbe, og flyktninger nektes av staten å jobbe. Utgangspunktet bør være at alle som bor i Norge bør få rett og mulighet til å jobbe. I dag blir folk som har lyst til å bidra nektet muligheten. Dette er passiviserende. Arbeiderbevegelsens har tradisjonelt jobbet med utgangspunkt i kravet «gjør din plikt, krev din rett». For å realisere dette må også asylsøkere ha muligheten til å bidra.

Asylmarsj2011

Nisseluer og brune barn

Femteklassingene ved Øren skole i Drammen ble invitert til juleavslutning, men endte opp på vintermarkering med nisseluenekt. Skriver VG i dag.

Intensjonen er åpenbart bra, men jeg vil ikke at klassen min skal bli nekta å gå med nisselue. Jeg synes ikke at folk trenger å endre sine tradisjoner som ikke skader noen for å ta hensyn til meg. Jeg vil at vi skal ha plass til flere. Jeg ser for meg at de barna med minoritetsbakgrunn har dårlig samvittighet fordi andre ble nekta nisselue pga dem.

Det er ikke menneskerett å ha på seg nisselue, men det er symbolikken i dette jeg reagerer på. Jeg ser at lærerne prøver å skape en skole tilpassa alle. Dette er kjempefint, men jeg synes ikke det er måten å gjøre det på. Vi trenger ikke å være like i et flerkulturelt samfunn. Vi trenger å respektere og tolerere ulikhetene. Jeg vil både tåle hijab, turban og nisselue. Jeg trenger ikke å være enig i noen av dem eller synes det er fint, men jeg vil ikke ta fra noen den retten. Jeg vil at barna skal feire sammen, leke sammen og respektere hverandre uavhengig av plagg. Jeg vil ikke at vi skal se like ut for å ta hensyn til hverandre.

Det er helt greit at noen vil slutte å feire jul personlig, men jeg ser ikke på det som integreringstiltak. Jeg skjønner samtidig at de prøver å gjøre noe. Rasistiske ytringer ropes ut og mange vil gjøre noe. Dette synes jeg er helt fantastisk. Jeg vil heller at det skal være greit at jeg ikke gjør ’’typisk norske ting’’ enn at andre skal nektes det.

Jeg håper barna koste seg masse uansett. Det er jo det viktigste.

Nisselue + palestinaskjerf. Det går greit.

ØNSKE FOR BARNA

Jeg skulle ønske
det var nok
med litt vanlig anstendighet.
Men denne verdenen
som dere lever i
krever så store dyder
og altfor mye mot.
Du, vesle jente
som stirrer
inn i speilet
og deg sjøl
med den nye, hvite kjolen
og du, vesle gutt,
jeg skulle ønske
dere slapp
å vokse opp til helter
for å klare det
som burde være så enkelt:
Å gå oppreist
gjennom livet
å være stor nok
uten å trampe på andre
å holde hjertet åpent
for dem
som trenger dere.

Fra By oss ikke noe smått, Oktober 1988

av Kjersti Ericsson

Bra dame!

Fra roser til fakler

Etter hendelsene 22.juli samlet vi oss og holdt rosene oppe. Flere tusen var ute i gatene og vi sto sammen. Det var helt fantastisk og det var det Norge trengte den dagen.

I dag trenger vi å stå sammen igjen, nå med fakkel. Vi må beholde det samholdet som vi hadde. Vi må bruke det til å viske ut rasisme. Den stoltheten vi hadde, fordi nesten alle var ute, hvite og svarte på tvers av religioner mot terroren. Den stoltheten må vi fortsett ha. Vi beviste hvor fantastisk mangfoldet var.

Mangfold er ikke bra bare på Rådhusplassen med roser, men også på arbeidsplassen, på skolen og på bussen. Det mangfoldet bør gjøre oss stolt, også andre steder.

Vi skal bære fakler denne gangen. Vi har valgt våre kamper. Vi skal bekjempe rasisme. Både kvinnebevegelsen, den antirasistiske bevegelsen og fagbevegelsen i Norge står under samme parole: Ja til mangfold, nei til rasisme.

Rett etter bombeangrepet opplevde mange av oss å ikke være en del av det såkalte samholdet. Jeg var redd og trist fordi byen min ble bomba, men også redd og trist fordi det var nazihilsner i parken, en ung muslim ble kasta av bussen og andre fikk drittslenging. Jeg var utenfor i noen timer. Så kom vi sammen igjen.

Skal vi fortsette å stå sammen eller la oss splitte? Jeg skal stå på Youngstorget med en fakkel i dag klokka 17.00. Vi du stå med meg?

 

Apartheid i Oslo?

Først leser jeg en sak om at Bjerke videregående skole i Oslo deler elevene inn i klasser etter etnisk bakgrunn. Blir bekymra. http://www.dagsavisen.no/innenriks/article523898.ece

I dag rammer ordningen elevene på Bjerke, på langsikt vil det ramme hele samfunnet. Du kan ikke løse problemer ved å skape skiller mellom elever og sette de opp mot hverandre.  Det vil bare skape enda større problemer.

Jeg synes det er ekkelt å tenke at noen av de som har ansvar for utdanning kan ha sånne rasistiske tanker.

Skolebyråd Torger Ødegaard reagerte på inndelingen og beordret Bjerke til å endre praksis. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ba om rapport fra Torger Ødegaard. Skole-Norges øverste ledelse gikk ut mot inndelinga. Det er bra at det kommer reaksjoner på inndelinga på skolen, men hvorfor reagerer vi ikke når den inndelinga er blant skoler?

I dag er Oslo-skolen etnisk delt. Skoler som ligger på østkanten for eksempel Tøyen og Mortensrud har ca 95 % elever med innvandrerbakgrunn, mens skoler på Oslo Vest har like høy andel med etnisk norske elver. Dette er ikke noe nytt i Oslo-skolen, men en utvikling som ikke skaper like store reaksjoner.

Så kom jeg over dette:

Elevene ordner opp ❤